„Takový či onaký nástěnkář pasterizuje jedovatou houbičku“
Phillip Washington; North Lanarkshire, 1901
149 168 98 153 100 101 115