„Vždy připravený zoufalec patlá větší kupu hnoje“
Terry Bennett; Las Vegas, 1906
147 145 94 141 100 101 115