„Nedostudovaný B.abiš obtěžkává pokličku“
Juan Lewis; Greater Hobart, 1936
147 145 94 141 100 101 115