„Hustý šéfmanažer podlahových ploch musí mít nové dláto“
Robert Hill; Edinburgh, 1951
149 168 98 153 100 101 115