„Mastný povaleč nikdy nepoznal dvoje trenky“
Brandon Williams; Austin, 1952
148 158 97 144 100 101 115