„Vykulený ezoterik nesnesitelně očumuje rajčatový protlak“
Andrew Brooks; Minneapolis, 1891
149 158 98 149 100 101 115