„Vychytralý blázen rád koštuje kotrmelec“
John Carter; Phoenix, 1924
149 168 98 153 100 101 115