„Těžce nasmrádlý vylízanec pitvá techtle mechtle“
Brian Bailey; San Diego, 1963
147 144 94 140 100 101 115